Kristaller har i alla tider fascinerat människan - smycken och ädelstenar har i historien använts som såväl kraft- som skönhetssymboler.

Healing med kristaller fungerar enligt principen att allt härstammar ur en vibration och att om varje cells specifika vibration möts med en kristall i rätt vibration kan vi på så sätt häva obalanser och skapa balans i vår kropp & själ.

Kristallerna kan man säga består av den ”universella livskraften” och förstärks av kristallernas unika molekylstruktur. Detta bidrar till att harmonisera och balansera kroppens frekvenser så att de återtar balans och harmoni som är lika med hälsa.

En kristall är uppbyggd av en kemisk sammansättning - en atomsymmetri, molekyler som formar ordnade enheter. Idag pratar man om ”Chi”-kraft”, vilket också brukar beskrivas som universell livskraft eller naturens egen kraft och det är utgångsfilosofin i Kristallhealing, att använda sig av denna 4000år gamla kunskap. Kristallerna är oupplösligt förenad med myt och magi och bidrar till att belysa de skilda historiska världsåskådningarna som har uppstått genom tiderna vad gäller den oförändliga länken mellan människan och naturen.

Healingens utförande - Utförs endast på AuraTransformerade™
Behandlingen utförs när klienten ligger fullt påklädd på en brits/bänk och börjar med att terapeuten ”läser av” energiflödet med sina händer/en kristallstav/pendel. Terapeuten lägger sedan kristaller på klientens kropp och utför healingen ev. även med hjälp av olja. Behandlingen förstärks vidare med ljud i form av en stämgaffel. Kristallerna ligger slutligen kvar under den stund klienten vilar i samband med behandlingens avslutning.

Behandlingen inkluderar samtal före och efter.

Behandlingen tar ca 60min

När passar kristallhealing?

Stress
Emotionella & spirituella problem
Personlig utveckling
Utbrändhet m.m.