Life Therapy® – ett liv i flöde för hela människan

• Längtar du efter ett bättre flöde i livet?
• Längtar du efter att utvecklas och att vara mer ”ditt sanna Jag”?
• Vill du känna dig starkare och mer närvarande i din kropp?
• Vill du samla dina energier och höja din energinivå?
• Vill du hjälpa ditt stressade system att slappna av?
• Vill du stärka din självkänsla och öka respekten och kärleken till dig själv?

Du kanske har
• råkat ut för något Trauma!
• varit/är utmattad!
• ramlat på cykeln!
• gjort en operation!
• muskelspänningar!

Några exempel på tillstånd som skapar blockeringar och hindrar flöde!

Life Therapy® är behandlingsformen som fokuserar på helheten den gynnar ditt nervsystem och därmed impulser mellan kroppen och medvetandet.

Life Therapy® är en kroppsbehandling som skapar helt nya förutsättningar till välmående och förändring genom att skapa flöde. Behandlingsformen arbetar genom att förmedla impulser till nervsystemet och aktiverar självläkning via flöde mellan de fysiska, mentala, spirituella och emotionella systemen. Genom Life Therapy® aktiveras kroppens egen intelligens samt kroppens egen förmåga till läkning och återhämtning. (Holistisk läkning)

Fokus i behandlingen är att, i ett djupt avslappnat tillstånd, aktivera kroppens naturliga flöde. Att bjuda in kroppen till att släppa blockeringar, destruktiva mönster och låsningar – såväl fysiska som mentala. Att skapa utrymme för mer. Att skapa utrymme för ett liv i flöde.

Läkning på kroppens egna villkor
Inom Life Therapy® är det du och din kropps behov, som är i fokus. Behandlingen sker i samklang med din kropp, dina behov och din längtan. Den läkning och utveckling som aktiveras sker helt på dina villkor och är alltså helt individuell.

Beroende på vad du bär med dig - såväl fysiskt som psykiskt - så kommer du att uppleva Life Therapy® på ett helt unikt sätt, ett sätt som är Ditt.

Vissa klienter känner mycket - både emotionellt och fysiskt - under själva behandlingen. Andra känner innan och/eller efter behandlingen. Vissa klienter känner mindre, andra uttrycker att de inte känner någonting alls - varken före, under eller efter behandlingen. Oavsett din upplevelse så aktiveras en förändringsprocess i din kropp och läkningen av det som är ”ditt sanna Jag” startar!

För vissa är känslorna och upplevelserna som aktiveras i samband med behandlingen enbart "positiva", behagliga och sköna. För andra kan gamla sår, minnen, trauman och skador, som du kanske inte längre trodde fanns kvar, aktiveras som en del av läkningsprocessen.

Den första tiden när nervsystemet börjar läka kan i vissa fall vara intensiv, vilket kan innebära en känsla av djup trötthet. Det är kroppens sätt att uttrycka ett behov av stillhet och utrymme för läkning. Lyssna till din kropp och de signaler den ger. Stötta och tillåt det som sker, att ske. Tröttheten kommer att gå över, det är helt normalt och en del av den holistiska läkningsprocessen.

Processen kommer att ske i den takt som just Din kropp är redo för. Din kropp sätter takten, det är den som styr. För att understödja processen sker behandlingen i skön miljö med möjlighet till djup avslappning. Ibland kan det kännas som att det inte sker tillräckligt fort eller att det går fortare än vad du i sinnet känner dig redo för. Lita till din kropp, saker och ting sker när det är moget.

Exempel på upplevelser beskrivna kopplat till en Life Therapy®-behandling

• djup avslappning
• välbehag
• glädje
• sorg
• smärta
• rastlöshet
• ilska
• rädsla

Ovanstående är exempel - det finns inget rätt, det finns inget fel. Varje resa är unik och helt perfekt för den som är du.

Behandling består av tre steg:
• Församtal på telefon ca. 20 min
• Behandling på plats 2 tim + 10 min att vakna på
• Uppföljningssamtal på telefonen ca 30 min

Behandlingen på plats, utförs med kläderna på, du/klienten ligger på rygg i ett vilsamt läge.

Investeringen 3 tim: 2450:-
Uppföljningsbehandlingar: 1 tim: 850:-

Du som väljer att komma till mig på en Life Therapy®-behandling är öppen och nyfiken inför din egen utveckling. Du är redo att ge dig själv möjlighet till att skapa utrymme för ett liv i flöde och återfinna harmoni till kropp och själ!

Varmt välkommen!

Läs mer på www.life-therapy.se