Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Kursen kan genomföras genom att du deltar i en grupp eller att du går igenom processen individuellt med mig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

En känsla av bedövning
Humörsvängningar
Koncentrationssvårigheter
Oregelbunden sömn
Förändrade matvanor, saknar hunger eller alltid sugen
Energiförlust, alltid trött, orkeslös
Genom mitt arbete som undersköterska vårdar och följer jag människor den sista tiden i livet och möter därmed ofta anhöriga som förlorat någon.

Att kunna ge stöd till människor i sorg känns viktigt för mig och i programmet för sorgbearbetning kan jag erbjuda ett väl beprövat handlingsprogram i hur du kan bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster.

Här nedan kan du läsa mer om sorg och sorgbearbetningens process.

Du är välkommen att höra av dig om du är intresserad av att delta i en grupp eller göra en enskild sorgbearbetningsprocess - se kontakt-fliken.

Sorgbearbetning
Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Vad är sorg
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Ofta förknippas sorg just med dödsfall och skilsmässor, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den alltså fortfarande begränsa ditt liv.

Kursbeskrivning vid deltagande i grupp
Det huvudsakliga arbetet görs i smågrupper om 3-5 personer för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på löpande hemuppgifter.

Kurslängd: 12 veckor
Omfattning: 12 möten á 2 timmar

Övrigt: Kursmaterial och litteratur ingår.

Kursbeskrivning vid individuell process
Vid den individuella processen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete baserat på löpande hemuppgifter.

Kurslängd: 8 veckor.
Omfattning: Ett möte á 75 minuter per vecka

Övrigt: Kursmaterial och litteratur ingår.