Zonterapin bygger på teorin att foten står i förbindelse med kroppens olika organ och en behandling går till så att terapeuten, genom att trycka och massera fötterna, upptäckter kristalliseringar/blockeringar som stoppar flödet av olika kroppsvätskor och energier. Dessa blockeringar skapar obalanser i kroppen och de behandlas genom att terapeuten masserar och trycker på de punkter där kristalliseringarna finns och ökar på så sätt genomflödet i de aktuella kroppsdelarna eller organen.

Zonterapins ursprung är oklar, men mycket tyder på att det är en gammal metod som grundar sig på människors iakttagelser och då framförallt i olika barfotakulturer. I Kina har det hittats fotpunktkartor som är över 5000 år gamla och i Egypten finns väggmålningar från ca 2300 år f.KR. Dr William Fitzgerald, öran – näsa- halsspecialist, gav i början av 1900-talet ut boken ”zontheraphy”, redan på 1930-talet upptäckte Fitzgerald att om man masserade och tryckte på fötternas ömmande punkter skedde en förändring. Zonterapin vidareutvecklades av den amerikanska massören Ingham och Lis Andersson från Danmark gav på 1980-talet ut en bok som fortfarande används av många.

I Sverige har Axelsson institutet i Stockholm hållit utbildningar i Zonterapi sedan 1973. Karl-Axel Lind Reflexolog har fortsatt att forska i ämnet och vidareutvecklat det till ett system som täcker hela kroppen, han var min lärare och driver fortfarande undervisning.

Zonterapins utförande
Kunden ligger/sitter i en skön miljö och behandlingen inleds med att terapeuten går igenom fötternas punkter för att kunna hitta de störningar/avvikelser från det normala som behöver uppmärksammas. Terapeuten masserar och trycker sedan på reflexpunkter på fötter öron eller huvud.

Behandlingen inkluderar samtal före och efter.

Behandlingen tar ca 45-60 min

För att kunna lösa upp blockeringarna i systemet rekommenderas en serie behandlingar.

När passar Zonterapi?

Stress
Matsmältningsproblem
Menstruationsstörningar
Migrän/huvudvärk
Ryggproblem
Friskvårdssyfte m.m.

Läs mer på www.kairon.se